Komunikaty od organizatora:

     2018-10-05
     Zaproszenie do rundy badań biegłości B/21/2018

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w rundzie B/21/2018 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych. Zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe: zawartość wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu, chloru oraz ciepła spalania. W ramach rundy rozsyłane będą dwieanalityczne próbki biomasy: próbka pierwsza - przygotowana zgodnie z normą PN-EN ISO 14780:2017, druga - przygotowana zgodnie z proceduraą techniczną IChPW. Szczegółowe informacje dostępne są w platformie EBOU, po zalogowaniu, w zakładce Pliki do pobrania, bądź na stronie internetowej http://www.ichpw.pl/osrodek-badan-bieglosci/