Formularz identyfikacji uczestnika nie pamiętającego parametrów logowania:

Wypełnienie tego formularza spowoduje wysłanie wprowadzonych tu danych do organizatora z prośbą o dokonanie identyfikacji przyznanego wcześnie kodu uczestnika, oraz po dokonaniu identyfikacji przesłanie parametrów logowania do Elektronicznego Biura Obsługi Uczestnika (EBOU)

Adres e-mail: *

Wpisz JEDEN adres email który będzie używany przez organizatora badań biegłości jako email kontaktowy w sprawach dotyczących badań biegłości.


W poniższych polach należy podać nazwę instytucji uczestnika która pozwoli go jednoznacznie zidentyfikować na podstawie danych zgromadzonych w poprzednich badaniach, oraz telefon kontaktowy przez który będzie można uzyskać dodatkowe informacje gdyby identyfikacja na podstawie nazwy instytucji adresu email okazała się niemożliwa.


Nazwa Instytucji: *

Wpisz nazwę instytucji, taką jaką podawałeś w poprzednim badaniu biegłości.


Telefon kontaktowy: *

Wpisz numer telefonu przez który można się kontaktować w sprawach dotyczących badania biegłości.


* - Pola wymagane