Formularz zgłoszenia uczestnictwa (NOWI UCZESTNICY):

Nazwa Instytucji:

Wpisz nazwę instytucji, taką jaka ma występować w roboczej korespondencji.


Kod pocztowy:

Wprowadź kod pocztowy dla korespondencji roboczej (wymagany format XX-XXX).


Miejscowość:

Wprowadź nazwę miejsowości.


Ulica:

Wprowadź nazwę ulicy wraz z numerem budynku.


Osoba odpowiedzialna:

Wpisz dane osoby z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących badania biegłości.


Telefon kontaktowy:

Wpisz numer telefonu przez który można się kontaktować w sprawach dotyczących badania biegłości.


Adres e-mail: *

Należy wpisać jeden adres email przez który można się kontaktować w sprawach dotyczących badania biegłości.
(Nie musi to być oficjalny adres email, natomiast musi to być adres pewny, czyli taki z którego jest regularnie odczytywana poczta).


* - Pola wymagane